Centra voor Identiteitsbegeleiding

LOCI – Landelijk Overleg en

Coördinatie Identiteitsbegeleiding

LOCI vormt een landelijk netwerk van organisaties die zich bezighouden met begeleiding en advisering op het gebied van identiteit, levensbeschouwing en kritisch burgerschap.

 

De organisaties werken voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarbij godsdienst/levensbeschouwing, diversiteit en het pedagogisch klimaat van belang zijn. De identiteitsbegeleiding is vraaggericht en staat dichtbij de lesgevende praktijk, de beleidsmatige vragen van directies en de rol van besturen en raden van toezicht. Theorie en onderzoeksmatig werken staan ten dienste van inspiratie en schoolontwikkeling.

 

Meer weten?

Klik op een van de logo's in de kaart

of mail naar info@identiteitsbegeleiding.nl.

wegwijzer in zingeving

zingeving en

levensbeschouwing

in het onderwijs

onderwijsbegeleiding op het gebied van levens-
beschouwing en identiteit

vertrouwd,

verbindend

& verrijkend

overlegorgaan identiteits-

begeleiders in het bisdom Rotterdam

voor school, kind en identiteit